Swedish Matchs resultat tyngds av nedskrivning

Snustillverkaren Swedish Match intäkter var högre än väntat i fjärde kvartalet 2019 medan resultatet tyngdes av en nedskrivning. Bolaget höjer utdelningen.

Netotomsättningen steg 19,1 procent till 3 933 miljoner kronor (3 301). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 777 på miljoner kronor. I lokala valutor var ökningen 15 procent.

Rörelseresultatet blev 1 098 miljoner kronor (1 196), väntat rörelseresultat var 1 437 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 27,9 procent (36,2).

Rörelseresultatet inkluderar en nedskrivning om 367 miljoner kronor i den europeiska tuggtobaksverksamheten. Det justerade rörelseresultat blev därmed 1 463 miljoner kronor (1 196), med en justerad rörelsemarginal på 37,2 procent (36,2).

Resultatet efter skatt blev 756 miljoner kronor (925), analytikerkonsensus låg på 1 066 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 4,62 kronor (5,41).

Swedish Match föreslår 12,50 kronor i utdelning (10,50), en höjning med 19 procent och bättre än förväntade 12,35 kronor.

Zyn är tillgängligt i 67 000 butiker i USA och genomsnittlig försäljningsvolym per försäljningsställe fortsatte att öka.

Swedish Match förväntar sig för 2020 fortsatt marknadstillväxt på den globala marknaden för rökfria nikotinprodukter, främst drivet av den snabba tillväxten för nikotinportioner, både för produkter utan tobak och för produkter som innehåller en liten andel tobak.

Under 2020 avser Swedish Match att öka investeringarna för satsningar inom marknadsföring, distribution och försäljning både på existerande och nya marknader för att aktivt delta i tillväxtmöjligheter. Fortsatta investeringar av Swedish Match för att utöka produktionskapaciteten av Zyn förväntas resultera i kapitalinvesteringar under 2020 som väsentligt överstiger 2019 års nivå. Den effektiva bolagsskatten för koncernen för 2020, exklusive intressebolag och större engångsposter, förväntas vara mellan 22 och 23 procent.

Swedish Match avser att fortsätta återföra medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.