Systemair ökar omsättning och resultat

Ventilationsbolaget Systemair redovisar ökande omsättning och resultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Systemair
”Vi har under kvartalet haft en stark orderingång jämfört med motsvarande period föregående år. Mot slutet av kvartalet har vi drabbats av komponentbrister som medfört att vissa leveranser försenats”, konstaterar VD Roland Kasper.

Omsättningen steg 9,0% till 2 290 miljoner kronor (2 100). Den organiska tillväxten var 13,3% (-4,4).

Rörelseresultatet blev 210 miljoner kronor (182), med en rörelsemarginal på 9,2% (8,7).

Resultatet efter skatt blev 157 miljoner kronor (82), en ökning med 91,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,98 kronor (1,57), vilket innebär en ökning med 89,8% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 159 miljoner kronor (177).

”Vi har fortsatt god orderingång och hög orderstock. Den rådande komponentbristen kan fortsatt påverka leveranserna under en period trots att vi höjt våra säkerhetslager. Systemair har en bra riskspridning mellan länder, kunder och produktområden. Vi har en decentraliserad organisation med lokala försäljningsbolag nära våra kunder vilket gör oss snabba och effektiva i vårt beslutsfattande. Vi är med våra investeringar och nya produkter väl förberedda för fortsatt lönsam tillväxt”, skriver bolaget om framtidsutsikterna.

Systemair, Mkr Q1-2021/2022 Q1-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 2 290 2 100 9,0%
Rörelseresultat 210 182 15,4%
Rörelsemarginal 9,2% 8,7%
Nettoresultat 157 82 91,5%
Resultat per aktie, kronor 2,98 1,57 89,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 159 235
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.