TF Bank ökade rörelseresultatet mer än väntat

Nischbanken TF Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt högre än väntat.
De totala intäkterna uppgick till 238 miljoner kronor (213), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Finwire.

Ökningen är främst relaterad till högre intäkter inom segmenten Credit Cards och Ecommerce Solutions, samt norska konsumentlån.

Utlåningen uppgick till drygt 8,6 miljarder kronor (7,0), väntat var 8,4 miljarder.

Tillväxten för tyska kreditkort är 31%. Detta trots att bolaget ser att den genomsnittliga användningen per kreditkort har påverkats av de hårda restriktionerna med nedstängda butiker, restauranger och reserestriktioner.

Rörelsekostnaderna uppgick till 97,6 miljoner kronor (80), analytikerkonsensus var 96 miljoner kronor. Satsningen på kreditkort i Tyskland samt expansionen inom Ecommerce Solutions är bakomliggande faktorer till denna kostnadsökning.

Kreditförlusterna uppgick till 62,2 miljoner kronor (89,7), väntat var 65 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 78,6 miljoner kronor (43,2), väntat var 76 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 62,8 miljoner kronor (34), väntat var 58 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 2,84 kronor (1,51), väntat var 2,66 kronor.

Vd Mattias Carlsson skriver i en kommentar att kreditkvaliteten har förbättrats i samtliga segment.

”Kreditförlustnivån minskade till 3,0% under första kvartalet 2021 och det är glädjande att konstatera att trenden är fallande i samtliga tre segment”, skriver bolagschefen.

Under det andra kvartalet kommer TF Bank fortsätta att prioritera de två mer snabbväxande segmenten Ecommerce Solutions och Credit Cards, enligt vd:n.

”På grund av pandemin räknar vi med att osäkerheten hos konsumenterna består under större delen av det andra kvartalet. Vårt fokus ligger främst på tillväxtmöjligheter inom e-handel och kreditkort”, förklarar Mattias Carlsson.

TF Bank, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020
Intäkter 238 237 0,4% 213
Rörelsekostnader 97,6 96 1,7% 80
Kreditförluster 62,2 65 -4,3% 89,7
Rörelseresultat 78,6 76 3,4% 43,2
Nettoresultat 62,8 58 8,3% 34
Resultat per aktie, kronor 2,84 2,66 6,8% 1,51

Konsensusdata från Finwire