Thule minskade vinsten som väntat

Takboxproducenten Thule redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Vinsten på sista raden pekade nedåt.

Omsättningen sjönk 4,9 procent till 1 744 miljoner kronor (1 834). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 815.

Rörelseresultatet blev 325 miljoner kronor (342), väntat rörelseresultat var 319. Rörelsemarginalen var 18,6 procent (18,6).

Resultatet efter skatt blev 241 miljoner kronor (253), analytikerkonsensus 235.

Resultat per aktie hamnade på 2,33 kronor (2,46).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 8 miljoner kronor (-145).

Coronaviruspandemin har påverkat försäljningen under andra hälften av mars månad, vilken är kvartalets starkaste del. Bolaget ser, som tidigare kommunicerats, en betydligt större påverkan från början av andra kvartalet som normalt är bolagets högsäsong.

”Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma hur efterfrågan kommer utvecklas på kort sikt. Vi har
därför genomfört åtgärder för att möta en kortsiktigt utmanande finansiell verklighet under 2020. Men vi säkerställer också att vi ligger i balans med vår långsiktiga strategi och målsättningar. Vi står fast vid vår tydligt kommunicerade strategi att med en stark finansiell position som bas driva stora satsningar på hållbar produktutveckling av fantastiska produkter. Vi fortsätter byggandet av ett starkt globalt varumärke, samt effektiviserar monteringsfabriker och logistik”, skriver vd Magnus Welander i rapporten.