Tieto ger lägre resultat

"Detta kvartal var unikt på många sätt och utvecklingsmässigt mötte det inte vår långsiktiga ambition", skriver vd Kimmo Alkio.

IT-konsulten Tieto redovisar ett justerat rörelseresultat på 34,0 miljoner euro, exklusive engångsposter för det andra kvartalet 2019.

Genomsnittet av fem analytikers prognoser, som Infront Data hade sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 39,1 miljoner euro.

Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 8,4 procent för kvartalet, mot snittestimatet på 9,4 procent. Nettoomsättningen blev 403 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 416 miljoner euro.

Tieto står fast vid sin prognos om att rörelseresultatet, exklusive engångsposter, kommer att öka 2019 jämfört med 2018 års utfall på 168 miljoner euro. Det framgår av delårsrapporten.

Genomsnittet av fem analytikers förväntningar på 2019 låg inför rapporten på ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på 178 miljoner euro, enligt Infront Datas estimatsammanställning.

Tieto upprepar också bedömningen att den nordiska IT-marknaden växer med 2-3 procent 2019.

Målet är liksom tidigare att Tieto ska växa i en snabbare takt än marknaden under 2019.

Tietos lönsamhet under det andra kvartalet påverkades negativt av att kvartalet innehöll färre arbetsdagar och valutaeffekter, vilket tyngde den justerade rörelsemarginalen med sammantaget 1 procentenhet.

“Detta kvartal var unikt på många sätt och utvecklingsmässigt mötte det inte vår långsiktiga ambition”, skriver vd Kimmo Alkio i delårsrapporten.

Tietos justerade rörelsemarginal sjönk till 8,4 procent under kvartalet (9,0), vilket var lägre än analytikernas snittförväntningar som låg på en marginal på 9,4 procent, enligt Infront Datas sammanställning av fem estimat.

Kvartalet påverkades av den större förändringen som Tieto genomför av verksamhetsmodellen och av att kvartalet innehöll färre arbetsdagar, vilket främst tyngde verksamheten Digital Experience.

“Lönsamheten inom Industry Software, Hybrid Infra och Product Development Services var på den förväntade nivån”, heter det i rapporten.

Under andra kvartalet slutförde Tieto arbetet med att förändra sin verksamhetsmodell, vilket väntas bidra med omkring 15 miljoner euro till Tietos resultat andra halvåret, skriver Kimmo Alkio.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här