Tietoevry ökar resultatet mer än väntat

It-konsulten Tietoevrys omsättning i tredje kvartalet kom in något lägre än väntat, medan resultatet efter skatt toppade analytikernas förväntningar.
Omsättningen steg 0,7% till 648,1 miljoner euro (643,8). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 656.

”Vi har lagt ett dynamiskt och spännande kvartal bakom oss som präglats av fortsatt resultatförbättring, samtidigt som vi har meddelat en ny strategisk riktning med fokus på ökat kundvärde och tillväxt genom specialisering”, uppger bolagets VD Kimmo Alkio.

Rörelseresultatet blev 72,2 miljoner euro (28,6). Rörelsemarginalen var 11,1% (4,4).

Resultatet efter skatt blev 48,1 miljoner euro (19,0), analytikerkonsensus 45.

Resultat per aktie hamnade på 0,41 euro (0,16).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 92,1 miljoner euro (108,4).

Under det tredje kvartalet har Tietoevry anställt totalt 1 600 medarbetare globalt, vilket ska stärka bolagets leveranskapacitet och expansionsmöjligheter framöver.

Tietoevry upprepar sin helårsguidning om en organisk tillväxt på mellan -1 och 2%, samt en justerad rörelsemarginal på mellan 13 och 14%.

Tietoevry, MEUR Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 648,1 656 -1,2% 643,8 0,7%
Rörelseresultat 72,2 28,6 152,4%
Rörelsemarginal 11,1% 4,4%
Nettoresultat 48,1 45 6,9% 19,0 153,2%
Resultat per aktie, EUR 0,41 0,16 156,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 92,1 108,4 -15,0%

Konsensusdata från Factset