Troax rapporterar bättre nettoresultat – höjer utdelningen

Maskinskyddsbolaget Troax redovisar en fjärdekvartalsrapport där nettoresultatet var högre än i fjol. I övrigt var utfallen mer eller mindre i linje med 2019. Styrelsen föreslår en höjd utdelning.
Omsättningen steg 1,1% till 44,9 miljoner euro (44,4). Justerat för förvärv och valuta minskade omsättningen med 6%. Enligt VD Thomas Widstrand blev året som helhet bra ur en tillväxtsynpunkt när man beaktar påverkan från brexit och covid-19-pandemin.

Rörelseresultatet blev 8,6 miljoner euro (8,7), med en rörelsemarginal på 19,2% (19,6).

Resultatet före skatt var 8,5 miljoner euro (8,5).

Resultatet efter skatt blev 6,8 miljoner euro (6,4), och per aktie 0,11 euro (0,11).

Orderingången landade på 58,0 miljoner euro (41,8), en ökning med 38,8% mot föregående år. Justerat för förvärv och valuta ökade den med 22%.

”Detta förklaras främst av stark orderingång i Nordamerika och Storbritannien inom området automatiserade lager, som generellt haft en god utveckling under året, drivet av högre efterfrågan på e-handels-lösningar. Denna efterfrågan kommer inte att minska på grund av årets pandemi, utan förväntas att öka ytterligare under de kommande åren Årets fjärde kvartal hade dock en exceptionellt hög orderingång vilket är något vi generellt sett inte kan förvänta oss att se framöver”, säger Thomas Widstrand.

Troax kom under kvartalet också att köpa Natom Logistic, en tillverkare och leverantör av lagerutrustning på den europeiska marknaden.

”Det nyförvärvade bolaget Natom Logistics har haft en god orderingång under de två månader som vi konsoliderat bolaget och visar en utveckling, minst i linje med våra kalkyler. Det är dock för kort tid för att kunna dra några slutsatser om detta förvärv ännu”, säger Widstrand.

I utdelning föreslås 0,20 euro (0,10).

Troax, MEUR Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 58,0 41,8 38,8%
Nettoomsättning 44,9 44,4 1,1%
Rörelseresultat 8,6 8,7 -1,1%
Rörelsemarginal 19,2% 19,6%
Resultat före skatt 8,5 8,5 0,0%
Nettoresultat 6,8 6,4 6,2%
Resultat per aktie, EUR 0,11 0,11 0,0%
Utdelning per aktie, EUR 0,20 0,10 100,0%