Varubarometern signalerar motståndskraft i globala handeln

Världshandelsorganisationens senaste varuhandelsbarometer signalerar att det finns en motståndskraft inom världshandeln, trots oro över stigande coronafall. Barometern ligger i november på 100,7, vilket kan jämföras med rekordlåga 84,5 i augusti. Det framgår av en rapport från WTO.
Ljusning
Foto: Michael Probst/TT
Avläsningen kan indikera på en stark återhämtning inom handeln i tredje kvartalet men tillväxten estimeras sakta ned när uppdämt behov är uttömt och påfyllningar av lager är färdigt.

Barometern har framförallt drivits av en återhämtning inom exportordrar och jordbruksråvaror som kom in över trenden. Samtidigt så var flygfrakt och elektronikkomponenter under trenden.