Veidekkes resultat lyfter

Byggbolaget Veidekke redovisar en omsättning i linje med förväntningarna under fjärde kvartalet.
Omsättningen steg 2,3% till 10 274 miljoner norska kronor (10 039). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 10 260.

Resultatet före skatt var 391 miljoner norska kronor (-83).

Resultat per aktie hamnade på 2,0 norska kronor (0,6).

Orderingången landade på 9 800 miljoner norska kronor (9 900). Orderboken uppgick vid årets slut till 37,5 miljarder norska kronor.

I utdelning föreslås 5,75 norska kronor.

Bolaget spår att byggsektorn minskar med 6 procent under 2021 men kvarstår vid höga nivåer i ett historiskt perspektiv. Aktivitetsnivån i Sverige och Norge väntas fortsätta vara högt under 2021 och 2022.

Veidekke, MNOK Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Orderingång 9 800 9 900 -1,0%
Nettoomsättning 10 274 10 260 0,1% 10 039 2,3%
Resultat före skatt 391 -83
Resultat per aktie, NOK 2,0 0,6 233,3%
Utdelning per aktie, NOK 5,75

Konsensusdata från Bloomberg