Veoneer slopar guidning för organisk tillväxt

Veoneer redovisar en omsättning och ett rörelseresultat som var ungefär som väntat i första kvartalet. Samtidigt drar bolaget tillbaka guidningen för organisk tillväxt i år.

Orderingången uppgick till cirka 175 miljoner dollar i genomsnittlig årlig försäljning.

Omsättningen sjönk 26,7 procent till 362 miljoner dollar (494). Väntat enligt Factsets sammanställning var 360 miljoner. Veoneer har själva tidigare guidat för en omsättning i intervallet 350-370 miljoner dollar.

Den organiska försäljningen var ned 15 procent, 9 procentenheter bättre än den globala fordonsproduktionen.

Rörelseresultatet blev -122 miljoner dollar (-128). Väntat var -124 miljoner dollar.

Resultatet före skatt var -208 miljoner dollar (-142).

Resultatet efter skatt blev -231 miljoner dollar (-148).

Resultat per aktie hamnade på -2,09 dollar (-1,57).

Veoneer drar tillbaka tidigare indikation för 2020 om en organisk försäljningstillväxt på 5 procent. Bolaget förväntar sig dock att överträffa den globala fordonsproduktionen drivet av nylanseringar.

Valutaomräkningseffekt förväntas vara negativ med cirka 2 procent. Kassaflöde före finansiering förväntas förbättras betydligt och rörelseförlusten minska från 2019 års nivåer tack vare framgångsrika marknadsanpassningsinitiativ, skriver Veoneer.

“2020 fortsätter vara ett betydelsefullt lanseringsår för Veoneer och medan några kundlanseringar kommer senareläggas, fortgår våra leveranser av nya teknologier till ett flertal nya fordonsplattformar i god takt. Vi är på god väg att uppnå den balans vi eftersträvar där Veoneer är mer effektivt och hanterar konsekvenserna från krisen samtidigt som vi förstärker
företagets kärnteknologier och produkter. Trots betydligt lägre volymer än förväntat, förväntar vi oss att under 2020 kunna reducera våra kostnader för FoU betydligt, minska vår rörelseförlust och vårt negativa kassaflöde”, skriver vd Jan Carlson.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här