Vestas ger ny guidning för 2020

Vindkraftsbolaget Vestas redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet som sjönk rejält var däremot lägre än väntat.
Omsättningen steg 66,9 procent till 3 541 miljoner euro (2 121). Utfallet kan jämföras med Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 2 650.

Rörelseresultatet blev 34 miljoner euro (128), väntat rörelseresultat var 116,7. Rörelsemarginalen var 1,0 procent (6,0).

Resultatet före skatt var -7 miljoner euro (119).

Resultatet efter skatt blev -5 miljoner euro (90).

Vestas ger nu en ny prognos för 2020 efter att ha dragit tillbaka den tidigare guidningen i april.

Företaget spår som tidigare att intäkterna blir 14-15 miljarder euro. Den justerade rörelsemarginalen bedöms bli 5-7 procent, jämfört med tidigare 7-9 procent. Investeringarna väntas bli lägre än 700 miljoner euro, mot tidigare cirka 700 miljoner.

Vestas, MEUR Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 541 2 650 33,6% 2 121 66,9%
Rörelseresultat 34 116,7 -70,9% 128 -73,4%
Rörelsemarginal 1,0% 4,4% 6,0%
Resultat före skatt -7 119
Nettoresultat -5 90

Konsensusdata från Bloomberg    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här