Vinstlyft för G4S

Den dansk-brittiska säkerhetsjätten G4S rapporterar en högre vinst för första halvåret, trots att omsättningen för perioden blev lägre än jämfört med 2019.

G4S:s omsättning sjönk 7,4 procent till 3 525 miljoner pund (3 807).

Justerat pbita blev 187 miljoner pund (196).

Rörelseresultatet blev 271 miljoner pund (167), med en rörelsemarginal på 7,7 procent (4,4).

Resultatet efter skatt blev 170 miljoner pund (69), en ökning med 146,4 procent mot föregående år.

Det fria kassaflödet uppgick till 178 miljoner pund (-51).

”Fördelarna med vår strategi, fokuserat genomförande och snabba svar på covid-19 återspeglas i koncernens resultat med motståndskraftiga intäkter, vinster och kassaflöden rapporterade för de första sex månaderna”, säger vd Ashley Almanza i rapporten.

G4S, MGBP H1-2020 H1-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 525 3 807 -7,4%
Rörelseresultat 271 167 62,3%
Rörelsemarginal 7,7% 4,4%
Nettoresultat 170 69 146,4%