Vinstlyft i Indutrade

Indutrade ökade vinsten i tredje kvartalet men ser en minskad investeringsvilja i marknaden.

Teknik- och industrikoncernen Indutrades omsättning ökade med 12 procent i det tredje kvartalet, varav 3 procent organiskt. Ebita-resultatet steg i samma takt och ebita-marginalen var oförändrad på 12,8 procent.

”Marknadsläget var stabilt och den generella efterfrågan var alltjämt på en god nivå. Variationen i efterfrågan mellan olika bolag och segment tilltog dock under kvartalet och sammantaget har nivån planat ut”, skriver vd Bo Annvik i delårsrapporten.

Orderingången uppgick till 4.638 miljoner kronor, upp 13 procent varav 5 procent organiskt, och överskred nettoomsättningen något. Sju av åtta affärsområden växte organiskt.

”Särskilt positiv var utvecklingen i affärsområdet Benelux, drivet av en förbättrad orderingång avseende ventiler för kraftgenerering”, kommenterar Bo Annvik.

På den negativa sidan noterar vd:n osäkerheten kring brexit, som gjort det svårare för Indutrades brittiska bolag – mer så än tidigare under året.

”Vi ser en minskad investeringsvilja, ökade skillnader mellan olika bolag och branscher och som ett resultat av detta sjönk affärsområdets försäljning och marginal något under kvartalet. Lönsamheten kvarstod alltjämt på en god nivå”, skriver Bo Annvik.

Inför kommande kvartal betonar Bo Annvik en ökande osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen. Efterfrågan beskrivs som ”utplanande och varierande mellan bolagen”.

Indutrades ebita-resultat blev 588 miljoner kronor för det tredje kvartalet (525). Resultat före skatt blev på 472 miljoner kronor (438).

Försäljningen uppgick till 4.595 miljoner kronor för perioden, jämfört med 4.115 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Orderingången ökade med 13 procent till 4.638 miljioner kronor (4.106). För jämförbara enheter var det en ökning med 5 procent.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.