Vinstökning för Indutrade – aktien klättrar på börsen

Teknik- och industrikoncernen Indutrades rapport för det första kvartalet visade en ökning av nettoomsättningen med 12 procent, varav 6 procent organiskt, och en ebita-resultathöjning om 19 procent jämfört med samma period i fjol.

Samtidigt ökade orderingången med 5 procent för jämförbara enheter. Sex av åtta affärsområden förbättrade resultatet.

På Stockholmsbörsen steg aktien efter rapporten.

“Marknadsläget under det första kvartalet 2019 var fortsatt bra och efterfrågan inom de flesta branscher och marknadssegment var stabil på en hög nivå”, skriver vd Bo Annvik i rapportens vd-ord.

Situationen kring det brittiska EU-utträdet påverkade dock affärsområdet UK något mer än tidigare.

“Våra brittiska bolag upplevde både positiv och negativ påverkan: ökad försäljning kopplat till lageruppbyggnad inför en potentiellt kommande omreglering, samt att vissa kunder föredrog andra alternativ på grund av ökad Brexit-risk”, konstaterar Bo Annvik, som dock beskriver den totala påverkan som “begränsad”.

Indutrade har under det första kvartalet genomfört två förvärv och ytterligare ett i april.

“Vi har haft en bra start på 2019 och med en stark pipeline med flera projekt i olika faser är förvärvsmöjligheterna fortsatt goda”, fortsätter Indutradechefen.

Någon prognos för kommande kvartal ger Bo Annvik inte, men han framför ändå att “affärsklimatet ser fortsatt bra ut”.

Indutrade handlades drygt 10 minuter efter rapporten till 287:80 kronor, en uppgång med 2,8 procent för dagen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här