Vinstras för Gunnebo

Säkerhetskoncernen rapporterar en kraftigt minskad vinst för kvartalet.

Gunnebo redovisar ett rörelseresultat på 9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (67).

Jämförelsestörande poster uppgick till -68 miljoner kronor (-30) i kvartalet, varav 45 miljoner kronor var hänförliga till kostnadsbesparingsprogrammet som lanserades i juli 2019 och 23 miljoner kronor avsåg främst effekten av den strategiska översynen av Integrated Security.

Rörelsemarginalen på ebita-nivå blev 7,2 procent (7,7).

Resultatet före skatt var -9 miljoner kronor (49).

Nettoomsättningen steg till 1.512 miljoner (1.420) medan orderingången däremot sjönk till 1.143 miljoner kronor (1.247).

“Under fjärde kvartalet såg vi en avmattning i marknaden. Koncernens orderingång sjönk med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år justerat för valutakurseffekter”, skriver vd Stefan Syrén som samtidigt framhåller att Gunnebo avslutade året med en bättre orderbok än föregående år.

“Vi håller trenden kring orderingången under uppsikt och har vidtagit åtgärder för att säkerställa rätt kundfokus. Vi vet också att tidsförskjutningar av kontrakt kan slå mellan kvartal”, uppger Gunnebo-chefen.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2019. Året innan delade Gunnebo ut 0:50 kronor per aktie.

“Det visar att våra huvudägare fullt ut står bakom och stöttar vår fortsatt lönsamma tillväxt”, skriver Stefan Syrén om beslutet att inte genomföra en utdelning.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här