Volati förvärvar spanska leverantören Apisa

Volati gör sitt sjätte förvärv hittills i år genom förvärvet av samtliga aktier i den spanska leverantören Apisa som verkar inom spannmåls-, foder- och biomassahantering.
Andreas Stenbäck, VD på Volati
Andreas Stenbäck, VD på Volati.
Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde Industri och affärsenheten Tornum. Förvärvet uppges stärka Tornums erbjudande inom spannmåls- och foderhantering och avser att ge bolaget en starkare marknadsposition i Europa, där den spanska marknaden för spannmålshantering är en av de största.

Apisa omsatte cirka 15 miljoner euro under det senaste räkenskapsåret.