Volati ökar omsättningen och vinsten

Industrigruppen Volati ökade såväl omsättningen som vinsten i det första kvartalet.
Omsättningen steg 7,4 procent till 1 658 miljoner kronor (1 544).

Ebita-resultat blev 62 miljoner kronor (37), med en ebita-marginal på 3,7 procent (2,4).

Resultatet efter skatt blev 14 miljoner kronor (-1).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,21).

”Bakom siffrorna finns en god utveckling inom samtliga affärsområden. Effekterna av Covid-19-pandemin hade endast en begränsad påverkan på koncernen under kvartalet”, skriver vd Mårten Andersson i rapporten.

Handel har haft en påverkan av coronakrisen.

”Från kvartalets slut fram till rapportdagen har affärsområde Handel haft en fortsatt god efterfrågan i Sverige. Efterfrågan i Danmark, Finland och Norge har börjat återhämtas i takt med att marknaderna öppnar upp. Nedstängningar i enskilda länder har inneburit vissa störningar i leveranskedjan för affärsområdet”, skriver Andersson.

Inom Industri har efterfrågan varit god med undantag för enskilda affärsenheters verksamheter utanför Norden. Kostnadsbesparingar har initierats på berörda marknader.

Akademibokhandeln redovisar ett oförändrat resultat trots påverkan från Covid-19. Från kvartalets slut fram till rapportdagen har kedjan noterat en butiksförsäljning som i genomsnitt är cirka 30 procent lägre än normalt för perioden. De digitala kanalerna har fortsatt att utvecklas.

Från kvartalets slut fram till rapportdagen har affärsområde Konsument inte noterat någon väsentlig påverkan på förutsättningarna för verksamheten.