Volvo Cars minskar omsättningen och resultatet – står fast vid helårsprognos

Biltillverkaren Volvo Cars redovisar minskande omsättning och resultat i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Volvo Cars VD Håkan Samuelsson.
Volvo Cars VD Håkan Samuelsson. Foto: Adam Ihse / TT

Omsättningen sjönk 7,6% till 60,8 miljarder kronor (65,8).

Antalet sålda bilar minskade till 149 900 (181 200). Bilproduktionen påverkades negativt av den rådande halvledarbristen samt nya covidutbrott i Sydostasien som ledde till tillfälliga produktionsstopp.

Rörelseresultatet blev 3,3 miljarder kronor (4,6), med en rörelsemarginal på 5,4% (7,0).

Resultatet före skatt var 3,1 miljarder kronor (4,2).

Resultatet efter skatt blev 2,3 miljarder kronor (3,3), en minskning med 30,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 43,10 kronor (54,30), vilket innebär en minskning med 20,6% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,6 miljarder kronor (15,6).

”Tillgången på komponenter har förbättrats under fjärde kvartalet, men bristen på halvledare inom industrin kommer fortsatt att vara en begränsande faktor. Lönsamheten för tredje kvartalet påverkades positivt av stark prisrealisation då efterfrågan var högre än utbudet. En högre andel SUV:ar och Recharge modeller kompenserade för lägre volymer, vilket resulterade i en väsentligt högre bruttomarginal, trots ökade råvarukostnader”, uppger Volvo Cars VD Håkan Samuelsson.

Under kvartalet minskade personbilsmarknaden samtidigt som efterfrågan på elbilar var fortsatt stark. Volvo Cars har prioriterat elektriska modeller med högre marginal, samtidigt som bristen på bilar lett till högre priser och förbättrad lönsamhet.

Håkan Samuelsson står fast vid att Volvo Cars ska uppnå sitt helårsmål för 2021.

Volvo Cars, mdkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 60,8 65,8 -7,6%
Rörelseresultat 3,3 4,6 -28,3%
Rörelsemarginal 5,4% 7,0%
Resultat före skatt 3,1 4,2 -26,2%
Nettoresultat 2,3 3,3 -30,3%
Resultat per aktie, kronor 43,10 54,30 -20,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,6 15,6