Wallenstam låter utdelningen ligga

Värdeförändringen på Wallenstams förvaltningsfastigheter uppgick till 2,6 miljarder kronor 2019 till ett totalt värde om 52 miljarder fördelat på 218 fastigheter.

Det framgår av bokslutet.

Under det fjärde kvartalet byggstartade Wallenstam 294 hyreslägenheter i två projekt, ett i stadsdelen Rosendal i Uppsala och det andra i Hallonbergen, Sundbyberg.

Hyresintäkterna i det fjärde kvartalet ökade med drygt 5 procent till 515 miljoner kronor och förvaltningsresultatet steg med lite mer än 1 procent till 257 miljoner.

I affärsplanen 2019-2023 är Wallenstams mål att ha en substansvärdesökning om 40 kronor per aktie. Målet mäts från den 1 oktober 2018 då substansvärdet var 79,20 kronor och per utgången av 2019 var substansvärdet 91,30 kronor, en ökning på 12:10 kronor varav 9 kronor under 2019.

Wallenstams utdelningsförslag ligger på 1:90 kronor per aktie för helåret 2019 (1:90).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.