XXL redovisar högre ebitda-resultat än väntat

Norska sportkedjan XXL redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Ebitda-resultatet var högre än väntat.
XXL
Omsättningen steg 0,2% till 2 166 miljoner norska kronor (2 162). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 190. Jämförbar försäljning minskade med 0,6%. XXL öppnade inga nya butiker under perioden och vid utgången hade företaget 90 butiker.

På den svenska marknaden sjönk omsättningen med 0,1%. E-handeln ökade med 26%.

Ebitda-resultat blev 207 miljoner norska kronor (-36), väntat 185,3, med en ebitda-marginal på 9,6%.

Rörelseresultatet blev 16 miljoner norska kronor (-215). Rörelsemarginalen var 0,7%.

Resultatet efter skatt blev -39 miljoner norska kronor (-186).

XXL skriver i en kommentar att ambitionen över tiden är att plocka marknadsandelar samt utöka sin försäljning inom e-handel. Företaget siktar på att öppna 3-5 butiker per år. Än så länge har man tecknat avtal på två i år, en i Sverige och en i Österrike.

Investeringarna för helåret väntas bli 250-300 miljoner norska kronor.

XXL, MNOK Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 166 2 190 -1,1% 2 162 0,2%
EBITDA 207 185,3 11,7% -36
EBITDA-marginal 9,6% 8,5%
Rörelseresultat 16 -215
Rörelsemarginal 0,7%
Nettoresultat -39 -186

Konsensusdata från Bloomberg