XXL vänder till vinst

Norska sportkedjan XXL redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.
Omsättningen steg 10,9% till 2 572 miljoner norska kronor (2 319). Väntat var 2 650 miljoner enligt Bloombergs sammanställning.

Bruttovinsten blev 1 040 miljoner norska kronor (496), med en bruttovinstmarginal på 40,4% (21,4).

Ebitda-resultat blev 327 miljoner norska kronor (-209), med en ebitda-marginal på 12,7%. Väntat ebitda var 282,3 miljoner.

Rörelseresultatet blev 133 miljoner norska kronor (-375), med en rörelsemarginal på 5,2%.

Resultatet efter skatt blev 13 miljoner norska kronor (-357).

Resultat per aktie hamnade på 0,05 norska kronor (-2,31).

Under januari 2021 ökade koncernens totala rörelseintäkter med cirka 50% till cirka 900 miljoner norska kronor, med en särskilt stark tillväxt inom e-handel som ökade mer än 100%. Månaden påverkades positivt av goda vinterförhållanden över hela Norden, men något negativt påverkad av covid-19-begränsningar som införts av både österrikiska och norska myndigheter.

I rapporten skriver bolaget att det arbetar med flera strategiska initiativ för att öka verksamhetens effektivitet som över tid borde bidra till att öka marknadsandelarna, stärka e-handelskanalen och stabilisera bruttomarginalen från nuvarande nivåer.

XXL, MNOK Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 572 2 319 10,9%
Bruttoresultat 1 040 496 109,7%
Bruttoresultatmarginal 40,4% 21,4%
EBITDA 327 -209
EBITDA-marginal 12,7%
Rörelseresultat 133 -375
Rörelsemarginal 5,2%
Nettoresultat 13 -357
Resultat per aktie, NOK 0,05 -2,31