Daniel Zetterberg

Skriver aktieanalyser för Affärsvärlden. Gillar bra bolag som klarar av att växa med hög avkastning. Över längre tid kommer bra bolag ha bra aktier även om det inte alltid gäller på kortare sikt. Och vice versa. Anser att ödmjukhet är en avgörande egenskap för att lyckas på aktiemarknaden. Skiljer på värde och pris.

Bakgrund: M.Sc. Investment Management vid Handelshögskolan i Stockholm samt tidigare analytiker på Didner & Gerge.


Artiklar av skribenten