Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rekordvinst för SNB

2018-01-09 13:29
Foto: AP Photo/Keystone, Peter Klaunzer, File/TT

Den schweiziska centralbanken SNB, vars aktie är börsnoterad i Zürich, gjorde en vinst på omkring 54 miljarder schweizerfranc (runt 450 miljarder svenska kronor) under 2017.

Det visar en preliminär beräkning, enligt ett pressmeddelande från centralbanken.

Tillgångspositioner i utländska valutor gav en vinst på 49 miljarder franc, guldstegring 3 miljarder franc och nettoresultatet på francpositioner ytterligare 2 miljarder.

"Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden har givit centralbanken en kraftig vinst på sina innehav. Därutöver tappade francen nära nio procent i värde under det förra året. Som ett resultat ökade de utländska tillgångarna ytterligare i värde", konstaterar tyska Handelsblatt på tisdagen.

Utdelningen till aktieägare kommer att uppgå till legalt maximala 15 schweizerfranc per aktie, framhåller SNB. Med en kurs på 4.210 franc per aktie motsvarar det en direktavkastning på 0,36 procent, strax under räntan på en 30-årig schweizisk statsobligation om 0,39 procent, enligt Bloomberg.

Majoritetsägare i SNB med drygt 50 procent av aktierna vid det senaste årsskiftet är landets kantoner, kantonalbanker och andra offentliga organ. Utöver utdelningen till aktieägarna kommer SNB även skifta ut ytterligare ett par miljarder av vinsten för 2017 till staten och kantoner.

Efter utbetalningarna för 2017 bedömer SNB att den, med det gångna årets rekordstora vinst och tidigare ansamlade vinster, kommer att ha en distributionsreserv på omkring 67 miljarder franc.

Definitiva siffror för helåret 2017 väntar från SNB under mars. Till och med det förra årets tredje kvartal uppgick vinsten till 34 miljarder franc och i slutet av september hade SNB en balansomslutning på 813 miljarder schweizerfranc, varav 761 miljarder i utländska valutatillgångar samt 42 miljarder franc i guld. Det egna kapitalet uppgick då till 117 miljarder.

"SNB-miljarderna är främst imponerande tal i balansräkningen. Men skulle det ske en börsmarknadskrasch under 2018 skulle rekordvinsten snabbt kunna utbytas i en rekordförlust", skriver Handelsblatt.

Bland SNB:s rikliga innehav av utländska tillgångar återfinns bland annat en USA-aktieportfölj vars värde var 84 miljarder dollar vid halvårsskiftet. Denna var då fördelad på totalt 2.558 bolag listade i USA, enligt Bloomberg News beräkningar utifrån rapportering till amerikanska myndigheter.

För 2015, när francen tidigt under året stärktes kraftigt på valutamarknaden sedan golvet mot euron släpptes, redovisades en förlust om 23 miljarder franc efter att förlusten varit hela 50 miljarder franc vid halvårsskiftet. SNB:s distributionsreserv uppgick inför 2016 endast till cirka 2 miljarder franc efter avdrag för utdelningarna för 2015.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom