Spridda skurar i Actics delår

2017-11-14 11:39 Johan Eklund

Gymkedjans kassaflöde imponerar, men Norge bromsar. Konsolideringsförvärv utgör närmsta tidens trigger.

KOMMENTAR Gymkedjan Actic Groups rapport var sammantaget i linje med Affärsvärldens förväntningar.

Tredje kvartalets nettoomsättning steg 3 procent organiskt, månadsintäkten per medlem steg 6 procent och den justerade ebitda-marginalen kom in på 18,7 procent, ned från 20,8 procent i fjolårets jämförelsekvartal men en klar förbättring från andra kvartalets besvikelse på 16,2 procent.

Rapportens stora plus var att kassaflödet från löpande verksamhet förbättrades starkt, trots mindre negativt* rörelsekapital jämfört med i fjol (* affärsmodellen med periodkort som huvudintäkt ger betalt före det att stora delar av bolagets utgifter ska betalas). Det stora minuset var signaler om fortsatt svaghet i Norge, vilket ska åtgärdas via bland annat prisförändringar – underförstått prishöjningar.

Actic säger sig ha passat på förvärvsmöjligheter, vilket även fortsatt är främsta uppvärderingstriggern i och med branschens konsolideringsmöjligheter.

Istället investeras mer i nyetableringar, samt i att försvara kunderbjudandets och befintliga anläggningars konkurrenskraft. I segment Tyskland tillkommer fyra nya anläggningar det närmsta halvåret, vilket bör höja den ännu tidiga utomnordiska expansionens intäktsandel mot 10 procent.

På Affärsvärldens förväntningar handlas Actic nettoskuldjusterat till runt 7 gånger 2017 års justerade ebitda-resultat, understigande 11 gånger 2018 års rörelseresultat (ebit) och runt 5 procents direktavkastning nästa vår. Det innebär mycket låga börsförväntningar på ett någotsånär konjunkturstabilt kassaflödesbolag.

Johan Eklund

Premiumnyheter

Aktuellt inom