Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

1 000 får gå i Stockholm

2009-01-21 08:10

Ytterligare 5 000 anställda ska bort från Ericsson. 1 000 av dem i Sverige och de flesta i Stockholm. Det är baksidan av Ericssons glädjerapport.

Under rubriken "Kostnadsanpassning" skriver Ericsson att neddragningarna av personal kommer att fortsätta i syfte att göra ytterligare besparingar.

- Kostnadsbesparingarna fortsätter också under 2009. Omstruktureringskostnader beräknas till 6 miljarder -7 miljarder kronor och en årlig besparing på 10 miljarder kronor förväntas från andra halvan av 2010 med en jämn fördelning mellan kostnader för sålda varor och rörelseomkostnader, skriver bolaget.

En del av kostnaderna handlar om nya personalminskningar:

-Vi kommer även att flytta vissa aktiviteter till lågkostnadsländer. Kostnadsbesparingarna kommer att uppnås genom minskat antal konsulter och annan tillfällig personal, en konsolidering av centra för forskning och utveckling och uppsägningar. Aktiviteterna kommer att innebära en minskning med cirka 5 000 anställda, varav cirka 1 000 anställda i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, skriver bolaget.

I februari 2008 annonserade Ericsson att den årliga kostnadstakten skulle sänkas med 4 miljarder kronor miljarder med kostnader för omstruktureringsåtgärder av ungefär samma storlek. Samtliga åtgärder, och deras åtföljande kostnader, hade lanserats vid utgången av tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet presenterades nya besparingar. Totalt sett har dessa tidigare besparingar resulterat i minskade kostnader på årsbasis på 6,5 miljarder kronor.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom