Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

16 000 svenska finansjobb kan försvinna

2016-09-28 11:09
Branschorganisationer och fackförbund inom bank- och finanssektorn varnar för att en eventuell löneskatt på sektorn skulle slå mot bank- och finansjobben i Sverige. Foto: All over press

Branschorganisationer och fackförbund inom bank- och finanssektorn varnar för att en eventuell löneskatt på sektorn skulle slå mot bank- och finansjobben i Sverige.

I fjol tillsatte regeringen en utredning om en skatt på finanssektorn. Utgångspunkten är att den finansiella sektorn skulle ha en skattefördel jämfört med andra företag i och med att finansiella tjänster är undantagna från mervärdesskatt.

"Detta leder tanken fel. De som i första hand gynnas av dagens momsbefrielse är hushållen, som i egenskap av kunder slipper betala mervärdesskatt. Bankernas företagskunder missgynnas däremot av moms­undantaget eftersom de får extra kostnader till följd av att banker inte får dra av den ingående momsen", skriver Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg, Sparbankernas Riksförbunds vd Ewa Andersen och den fackliga organisationen Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius på Svenska Dagbladets debattsida.

Under hösten väntas utredaren presentera sitt förslag i form av en ny särskild skatt på anställda inom bank- och finansbranschen. Enligt signaler från utredaren kommer man i slutbetänkandet att lägga fram ett förslag på en ny skatt på 15 procent av lönesumman för företag som producerar finansiella tjänster.

"En sådan extra löneskatt vore förödande och skulle slå direkt mot jobben. Enligt färska beräkningar som konsultföretaget Copenhagen Economics har tagit fram på uppdrag av Svenska Bankföreningen och som offentliggörs i dag kan upp till 16.000 jobb i finanssektorn, varav 7.200 i bankerna, försvinna som en följd av skatten", skriver debattörerna.

För det första blir jobben färre genom rationaliseringar och digitalisering. För det andra skulle en löneskatt leda till att verksamheter i stället förläggs utomlands i länder med lägre lönekostnader, exempelvis i de baltiska länderna. För det tredje slår löneskatten extra hårt mot mindre bankkontor på landsbygden, argumenteras det.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom