Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

25 nya miljarder i budgeten

2014-10-23 07:37
Journalister tar emot budget propositionen som blev offentlig klockan 08.00 i Rosenbad. Idag presenter regeringen budget propositionen för 2015. Foto: Janerik Henriksson / TT

Regeringens första budget innehåller nya satsningar på drygt 25 miljarder kronor, som sedan trappas upp.

Enligt finansplanen kommer tillväxten i gång snart. Samtidigt höjer regeringen utgiftstaket och pekar på "högre ambitioner" i välfärden.

De största satsningarna görs på hälso- och sjukvård, skola, nya utbildningsplatser, ökat naturskydd, sänkt skatt för pensionärer, höjt tak i a-kassan och mer personal till äldreomsorgen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) talar om "stora utmaningar".

– Vi har en hög arbetslöshet, skolresultat som faller snabbare än i något annat jämförbart land, ungdomar har svårt att komma in på högskolan, vi har svårt att nå våra miljömål, vi har stora underskott i statens finanser, säger hon.

Med hänsyn till läget är det en stram budget, säger Andersson.

Samtidigt höjer regeringen utgiftstaket från nuvarande 27,6 procent av BNP till 28 procent.

– Den här regeringen har högre ambitioner vad gäller välfärdssatsningar, säger hon.

Andersson går vidare med att prata om underskottet i statens finanser och attackerar samtidigt alliansregeringen. Sverige har ett större underskott i år än under de värsta krisåren, säger hon.

– När jag pratar om tomma lador är det det här jag talar om.

Hon målar en ganska mörk bild av omvärlden och konstaterar att återhämtningen i Europa, "Sveriges viktigaste handelspartner", går trögt.

Regeringen spår i budgeten att tillväxten tar fart. I år bedöms BNP växa med 2,1 procent för att sedan stiga med 3,0 respektive 3,2 procent 2015 och 2016. Samtidigt faller arbetslösheten.

Bland satsningarna märks också ett tillskott på 680 miljoner kronor till försvaret, en siffra som sedan trappas upp och når 1,44 miljarder 2018. Det finansieras delvis genom en besparing på försvarets nationella insatser med 500 miljoner kronor från 2016.

I höständringsbudgeten, som gäller det här året, föreslår regeringen också att två miljarder extra läggs på ökade kostnader för att köpa och utveckla Jas-plan. Kostnaderna har uppstått sedan Schweiz bestämt sig för att inte köpa Gripensystemet.

För 2016, 2017 och 2018 räknar regeringen med att reformerna kostar drygt 35 miljarder årligen. Det är bland annat arbetsmarknadspolitiken i form av traineejobb för unga och extratjänster i offentlig sektor för långtidsarbetslösa som byggs ut jämfört med 2015.

Även satsningarna på skolan ökar betydligt efter 2015, liksom satsningen på fler utbildningsplatser.

Budgeten är en kompromiss mellan de två regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Vänsterpartiet. Det betyder att såväl S som MP fått backa kring en del vallöften.

Magdalena Andersson säger att V "förtjänar respekt" för att partiet varit med och tagit ekonomiskt ansvar "i det läge Sverige befinner sig i". Men i nästan samma andetag sträcker finansministern ut en hand till andra partier _ och "hoppas naturligtvis" att regeringen ska samarbeta med fler partier under mandatperioden.

Finansieringen för förslagen kommer i form av skattehöjningar på sammanlagt 22,76 miljarder kronor 2015. Den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga står för nästan hälften av den summan. Höjda miljöskatter ger 2,29 miljarder kronor 2015.

 

Mer ur budgetpropositionen

Regeringen skjuter till 1,4 miljarder för att täcka utgifter för att sjukskrivningarna ökar. Dessutom skjuts 2,5 miljarder kronor till i år för anslaget till aktivitets- och sjukersättningar, den typ av ersättningar som förtidspensionärer och deltagare i fas 3 får, till exempel. Utgifterna har ökat mer än beräknat.

Först 2017 bedöms statsfinanserna nå balans för att 2018 visa ett överskott på 0,5 procent av BNP. Statsskulden spås ändå falla under hela mandatperioden, från redan låga 33,9 procent av BNP i år till 26,8 procent 2018.

Prognoserna är desamma som den nya regeringen lämnade för bara några veckor sedan.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom