Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

330 miljoner i underskott i börsbolagskonkurs

2014-05-23 07:22

Ett noterat bolag som satts i konkurs har ett underskott på 330 miljoner kronor.

Det tidigare noterade gruvbolaget Lappland Goldminers, som sattes i konkurs i slutet av mars i år, hade ett underskott i boet på över 330 miljoner kronor. Det framgår av konkursförvaltarens konkursbouppteckning som blev klar i onsdags.

Enligt bouppteckningen för Lappland Goldminers hade bolaget vid konkursen tillgångar på 4,8 miljoner kronor och skulder på 164 miljoner kronor. Underskottet uppgick därmed till 159 miljoner kronor, enligt Anders Bergman, konkursförvaltaren.

Samtidigt försattes Lappland Goldminers Fäbodliden i konkurs.

I den konkursen har tillgångarna värderats till 24,5 miljoner kronor och skulderna till 194 miljoner kronor. Underskottet uppgick därmed till cirka 170 miljoner kronor.

Det sammanlagda underskottet i gruvkonkursen uppgår därmed till 329 miljoner kronor.

Bland de fordringsägare som förlorat pengar i konkursen märks konvertibeldelägarna i Lappland Goldminers. Konvertibeldelägarna har förlorat sammanlagt 122 miljoner kronor. Största konvertibeldelägare är Ponderus Invest, Ing-Marie Fraim Sefastsson samt Rune Pettersson med konvertibellån på 30, 17 respektive 6 miljoner kronor.

Lappland Goldminers var noterat på småbolagslistan First North fram till 28 mars i år.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom