Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

A1M Pharma gör emission

2017-02-07 09:04
Styrelsen i A1M Pharma föreslår en företrädesemission om cirka 123 miljoner kronor Foto: All over press

Styrelsen i A1M Pharma föreslår en företrädesemission om cirka 123 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas till A1M Pharmas fortsatta verksamhet inom läkemedelsutveckling, kliniska studier och partnerskapsaktiviteter.

Via en teckningsoption kan bolaget även komma att ta in ytterligare upp till 41,0 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare har styrelsen beslutat att ansöka om listbyte för handel i A1M Pharma-aktien från Aktietorget till Nasdaq First North.

Aktieägare i A1M har företrädesrätt att teckna en så kallad Unit per varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 16 mars 2017. En Unit består av tre nyemitterade aktier och en teckningsoption till emissionskursen 2:25 kronor, motsvarande 0:75 kronor per aktie. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0:75 kronor.

"Om samtliga teckningsoptioner uppgående till 41,0 miljoner kronor utnyttjas är styrelsens bedömning att kapitalet även räcker för att genomföra en fas II-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT) för att därefter inleda utlicensieringssamtal", uppger bolaget.

Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 80,0 miljoner kronor, motsvarande 65,1 procent av emissionsbeloppet.

Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma den 8 mars 2017 för att genomföra emissionen samt en sammanläggning av aktier (20:1). Aktieägare med innehav i A1M Pharma om sammanlagt 42 procent har förbundit sig att rösta för emissionen och sammanläggning av aktier i enlighet med presenterade förslag.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom