Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

A3 sänker utdelningen

2020-02-13 08:41

Tele- och bredbandsoperatören A3 redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget drar ner utdelningen.

Omsättningen sjönk 2,6 procent till 204,2 miljoner kronor (209,6).

Ebitda-resultat blev 19,0 miljoner kronor (17,5), med en ebitda-marginal på 9,3 procent (8,3).

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (4), med en rörelsemarginal på 0,6 procent (1,9).

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (3,3).

Resultatet efter skatt blev 5,5 miljoner kronor (0,2), en ökning med 2 650,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (0,01), vilket innebär en ökning med 1 600,0 procent mot föregående år.

A3 föreslår 1,00 kronor i utdelning (1,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,4 miljoner kronor (-8,5).

"Verksamheten är stabil och har ett starkt underliggande kassaflöde. Företagssegmentet visar tillväxt (223,7 MSEK vs 213,6 MSEK), vi försvarar omsättningen inom privatkundsegmentet trots ”Sunset effekt” 582,2 MSEK vs 600 MSEK), och framför allt har vi satt en ebitda-nivå om ca 18 miljoner kronor per kvartal. Framgent ska vi fortsätta att successivt förbättra vår verksamhet, och om rätt tillfälle uppstår utnyttja eventuella M&A möjligheter och accelerera förbättring av vår performance", skriver vd Paul Moonga i rapporten.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom