AAK når inte hela vägen fram

2016-02-03 08:06 Affärsvärlden SIX

AAK redovisar ett resultat före skatt på 344 miljoner kronor (337) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var 3 procent sämre än förväntningarna som låg vid 356 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Rapporterat rörelseresultat var 373 miljoner (359). Här väntades 377 miljoner.

I det resultat ingår engångsposter med -15 miljoner (+16), väntat var -15 miljoner. För fjärde kvartalet 2015 består dessa av förvärvsrelaterade kostnader. Engångsposterna för fjärde kvartalet 2014 bestod av nettovinsten från avyttringen av Binol samt i huvudsak en engångskostnad för produktionsoptimering i Europa.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 388 miljoner (343), vilket gav en marginal på 7,4 procent (7,1). Väntat var 392 miljoner och 7,5 procent.

Volymerna uppgick till 491 tusen ton (462) och rörelseresultatet per kilo exklusive engångsposterna var 0,79 kronor (0,74). Väntat var 492 tusen ton och 0,79 kronor.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 239 miljoner (297), motsvarande 5,64 kronor per aktie efter utspädning (7,06). Väntat var 261 miljoner och 6,30 kronor per aktie.

Försäljningen blev 5.266 miljoner (4.856), väntat var 5.230 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning på 7,75 kronor per aktie (6,75), väntat var 8,00 kronor.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet