Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

AAK prickar prognoserna

2014-02-05 07:27

Aarhus Karlshamn redovisar en vinst före skatt som kom in i linje med analytikernas förväntningar.

AAK, Aarhus Karlshamn redovisar ett resultat före skatt på 305 miljoner kronor (249) för det fjärde kvartalet 2013.

Analytikerna hade väntat sig ett resultat före skatt på 307 miljoner kronor enligt SIX News enkät.

I resultatet ingår inga engångsposter. Analytikerna hade inte räknat med några engångsposter i kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till 328 miljoner kronor (271). Det väntade rörelseresultatet var 327 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt uppgick till 229 miljoner (206), motsvarande 5,40 kronor per aktie efter utspädning. Förväntningarna på resultatet efter skatt var 226 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 4.286 miljoner kronor (4.205) jämfört med det väntade värdet på 4.277 miljoner kronor.

I utdelning för 2012 föreslås 6,00 kronor per aktie (5,25). Den väntade utdelningen var i snitt 5,87 kronor per aktie.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom