Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Aarhus Karlshamn ökar vinsten

2014-04-23 10:07

AAK, Aarhus Karlshamn redovisar ett resultat före skatt på 261 miljoner kronor (219) för det första kvartalet 2014.

Det var i princip i linje med förväntningarna som låg vid 263 miljoner, enligt SIX News enkätnyhet.

Rörelseresultatet blev 287 miljoner (242), vilket gav en marginal på 6,95 procent (6,0). Väntat var 285 miljoner och 6,6 procent.

Volymerna ökade till 400 tusen ton (388), vilket gör att rörelseresultatet per kilo blev 0,72 kronor (0,62).

Resultatet efter skatt uppgick till 189 miljoner (157), motsvarande 4,57 kronor per aktie efter utspädning och minoritet (3,78). Väntat var 189 miljoner och 4,63 kronor.

Försäljningen ökade till 4.129 miljoner (4.011), väntat var 4.323 miljoner.

AAK:s kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 81 miljoner kronor (213) i det första kvartalet.

"Som tidigare meddelats ökade rörelsekapitalet och ökningen uppgick till 176 miljoner (minskning med 4 miljoner föregående år). Rörelsekapitalet förväntas fortsätta öka som en följd av en beräknad tillväxt inom Chocolate & Confectionery Fats", skriver bolaget.

Kassaflödet efter investeringsverksamheten var -86 miljoner (118).

Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 15,9 procent i det första kvartalet (14,6). På rullande 12 månader ligger den på 16,8 procent (16,4 procent den 31 december).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom