Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

ABB i linje med förväntningar

2019-07-25 08:10
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

ABB rörelseresultat blev 825 miljoner dollar andra kvartalet. Analytiker hade i snitt räknat med 811 miljoner dollar

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett rörelseresultat ("operationellt ebita"), på 825 miljoner dollar för det andra kvartalet 2019 (855).

Analytiker hade i snitt räknat med 811 miljoner dollar, enligt Infront Datas sammanställning som 15 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.171 miljoner dollar (6.731), att jämföra med analytikernas förväntningar på 7.189 miljoner dollar.

Orderingången landade på 7.401 miljoner dollar (7.133). Snittestimatet på denna punkt låg på 7.477 miljoner dollar.

ABB:s olika affärsområden hade blandad lönsamhetsutveckling sett till utfall mot analytikers snittestimat, där nyckelmåttet operationell ebita-marginal var bättre än väntat för Motions och Robotics, medan Industrial Automations marginal var sämre än väntat. Det största området sett till intäkter, Electrification, hade en marginal som prickade förväntningarna.

Makroekonomiska indikatorer är blandade i Europa och Kina medan tillväxten i USA är mer oförändrad. Globala marknader totalt är fortsatt påverkade av geopolitiska osäkerheter.

"De slutmarknader ABB verkar på uppvisar motståndskraft med motvind på vissa marknader, i synnerhet diskreta industrier. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat", uppger ABB vidare.

Den tillförordnade vd:n Peter Voser säger att ABB har fortsatt att generera god bruttotillväxt under andra kvartalet, trots makroekonomisk motvind och geopolitisk osäkerhet.

"Vi kommer att fortsätta att driva en långsiktig tillväxt i våra verksamheter samtidigt som vi förblir fokuserade på kostnader och portföljförvaltning. Vi inför en ny kultur av större befogenheter för att bygga upp ABB som en starkare och flexiblare koncern", säger han.

ABB:s finanschef Timo Ihamuotila noterar att den totala orderingången och intäkterna fortsatte att öka, lett av Electrification och Motion medan i synnerhet Robotics and Discrete Automation kände av nedgången inom bilbranschen och maskinkonstruktion.

"Samtidigt gör vi goda framsteg med avyttringen av vår Power Grids-verksamhet, integreringen av GEIS och utrullningen av vår verksamhetsmodell ABB-OS, förändringar som alla förväntas göra ABB mer lönsamt", fortsätter finanschefen.

ABB konstaterar i sin delårsrapport för det andra kvartalet att arbetet med att avyttra Power Grids pågår. "Cirka två tredjedelar av de juridiska strukturerna som krävs har införlivats, och lands- och funktionsteamen gör goda framsteg med definition av omfattning och implementering av separationen i enlighet med lokala lagar och krav. ABB förväntar sig att transaktionen ska slutföras under första halvåret 2020", skriver bolaget som därmed står fast vid sin tidsplan

 

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom