ABB:s vinst högre än väntat

2017-04-20 07:17 Direkt Affärsvärlden
ABB:s vd Ulrich Spiesshofer. Foto: imago stock/IBL

Kraft- och automationsbolagets vinst kom in över förväntat för det första kvartalet. Orderingången nådde dock inte upp till förväntningarna.

ABB redovisar ett rörelseresultat ("operationellt ebita"), på 943 miljoner dollar för det första kvartalet 2017 (951).

Analytikerna hade i snitt räknat med 929 miljoner dollar, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Intäkterna uppgick till 7.854 miljoner dollar (7.903), att jämföra med analytikernas förväntningar på 7.760 miljoner dollar.

Orderingången landade på 8.403 miljoner dollar (9.253). SME-prognosen på denna punkt låg på 8.572 miljoner dollar.

ABB:s basorderingång (order värda mindre än 15 miljoner dollar, ett mått på styrkan i ABB:s underliggande affär) var 2 procent högre under det första kvartalet 2017 än under motsvarande period 2016 i lokal valuta, efter att ha minskat med 1 procent under närmaste föregående kvartal och med 6 procent under kvartalet dessförinnan. I dollar sjönk basorderingången med 1 procent.

Det framgår av torsdagens kvartalsrapport.

Divisionsvis syntes en basorderökning på 10 procent i divisionen Robotics and Motion, och en minskning på 12 procent inom Power Grids. Beträffande det sistnämnda uppger bolaget att efterfrågan i Mellanöstern är svag och att jämförelsetalen i Kina är utmanande. Inom övriga två divisioner var basorderingången i stort sett oförändrad.

Den totala orderingången minskade med 3 procent (minus 9 procent i dollar). Minskningen drevs främst av färre stororder.

Sammantaget uppgick ABB:s orderingång till 8.403 miljoner dollar, 2 procent lägre än SME Direkts konsensus som var 8.572 miljoner dollar.

Kvoten bokade order/fakturering, "book-to-bill", för första kvartalet var 1,07, att jämföra med 0,92 för fjärde kvartalet 2016 och 1,17 under det första kvartalet 2016.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom