Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Absolent köper brittisk företagsgrupp

2019-01-31 11:40
Foto: ebm-papst

Miljöteknikbolaget Absolent har ingått avtal om förvärv av den brittiska företagsgruppen DCS för 6,6 miljoner pund.

DCS omsatte 2018 cirka 136 miljoner kronor med en förväntad ebitda-marginal om 13 procent.

DCS består av ett antal specialiserade miljöteknikbolag, inklusive DCS Limited & Cades Limited, som erbjuder kvalitativa filter- och utsugningssystem för kunder inom en rad branscher som läkemedel, livsmedel och träbearbetning.

DCS består även av Ecogate Limited och Gallito Limited, tillverkare av kompletterande produkter som Fastclip rörsystem och mikroprocessorstyrda optimeringssystem utformade för att förbättra utsugseffektiviteten.

"DCS är ett strategisk viktigt förvärv som kommer att stärka Absolent Groups position på rök- och dammutsugsmarknaden. DCS är idag endast verksamma på den brittiska marknaden och det finns stora möjligheter att kunna expandera verksamheten globalt genom Absolent Groups starka försäljningsnätverk samt skapa synergier med övriga bolag i Absolentkoncernen", heter det.

Förvärvet har finansierats med egen kassa och förväntas ha en positiv inverkan på bolagets resultat per aktie.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom