Academedia förvärvar tyska Step Kids Education

2017-04-19 07:06 Direkt Affärsvärlden

Academedia förvärvar förskoleföretaget Step Kids Education (Stepke) i Tyskland.

Köpeskillingen för aktierna i Stepke är fastställd till 8,15 miljoner euro, varav 3,0 miljoner betalas i Academedia-aktier. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling på maximalt 4,0 miljoner euro falla ut, beroende på det ekonomiska utfallet för kalenderåren 2018 och 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter förvärvet omfattar Academedias tyska verksamhet 17 förskolor varav tre mobila. Totalt går nära 1.100 barn på de 17 förskolorna. Stepke kommer dessutom att öppna ytterligare åtta nya förskolor de närmaste 18 månaderna.

Stepkes omsättning uppgick under 2016 till 6,6 miljoner euro, medan resultatet hölls nere av nystarterna under året och var svagt positivt, heter det.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom