Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Academedia-skola riskerar miljonböter

2019-02-08 13:08
Foto: Jörgen Appelgren

Skolinspektionen har beslutat om ett vitesföreläggande om 1,5 miljoner kronor avseende Praktiska Gymnasiet i Karlskrona som drivs av utbildningsföretaget Academedia.

Skolan har till den första augusti 2019 på sig att åtgärda Skolinspektionens nya krav - annars utdöms vitet.

Det framgår av ett pressmeddelande från Academedia som samtidigt räknar med att ytterligare beslut av detta slag kommer att komma.

Praktiska Gymnasiets 33 skolor ingick i Academedias förvärv av Vindora i november 2017. De brister som ligger till grund för Skolinspektionens beslut finns bland annat inom områdena undervisning och lärande, elevernas rätt till särskilt stöd samt betyg och bedömning.

"Det är naturligtvis väldigt allvarligt och vi kan bara konstatera att de insatser som vi påbörjade förra våren inte har räckt till. Att vända en skola tar tid och nu måste vi intensifiera utvecklingsarbetet ytterligare", säger Jens Eriksson som är segmentschef för Academedias gymnasieskolor i Sverige.

Den aktuella skolan har sedan tidigare ett vitesföreläggande på 0,65 miljoner kronor. Skolinspektionen har ännu inte beslutat om vitesföreläggandet från april 2018 ska utdömas.

Som tidigare har kommunicerats genomför Skolinspektionen nu planerad tillsyn av ett antal skolor inom Praktiska Gymnasiet.

"Praktiska gör sitt yttersta för att komma tillrätta med de kvalitetsbrister som finns men räknar med att ytterligare beslut av detta slag kommer att komma. Att vissa enheter hade kvalitetsutmaningar var känt vid förvärvstidpunkten och var reflekterat i köpeskillingen", uppger Academedia.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom