Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Active Biotech bommar studieresultat

2018-07-31 09:38
Foto: Jacek Kadaj / Alamy/All over press

Bioteknikbolagets fas 2-studie med laquinimod mot Huntingtons sjukdom nådde inte primära mål. Aktien tappar snabbt uppemot 40 procent.

Active Biotechs fas 2-studie Legato-HD, som utvärderat säkerhet och effekt hos laquinimod som behandling av Huntingtons sjukdom, uppnådde inte sitt primära mål.

Det primära målet avsåg förändring eftertolv månaders behandling jämfört med studiestart.

Positiva studieresultat för det sekundära målet, minskad hjärnatrofi (mätt som volym av caudatus) nåddes dock, skriver Active Biotech.

Säkerhetsprofilen var likvärdig med den förväntade i patientpopulationen.

Den kliniska utvecklingen av laquinimod genomförs av Teva Pharmaceutical.

Fullständiga analyser av studiedata kommer att genomföras och Teva kommer att presentera studieresultaten vid kommande medicinska kongresser samt i expertgranskade vetenskapliga tidskrifter, uppges vidare.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom