Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Addlife ökar omsättningen

2019-02-12 08:12

Medicinteknikbolagets omsättning äkade för det fjärde kvartalet. Samtidigt sjönk dock ebita-resultatet.

Addlife redovisar en nettoomsättningsökning om 3 procent till 685 miljoner kronor (668) under det fjärde kvartalet 2018.

Ebita-resultat uppgick till 74 miljoner kronor (79), motsvarande en ebita-marginal om 10,8 procent (11,7).

Resultat efter skatt uppgick till 44 miljoner kronor (40), motsvarande ett resultat per aktie om 1:83 kronor (1:67).

Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 92 miljoner kronor (97).

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:20 kronor per aktie, vilket är samma förslag som i fjol.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom