Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ädelmetallerna leder nedgång på måndagen

2016-07-18 12:32

Basmetallmarknaden noterar övervägande lägre priser på måndagen. Statistik från Kina i juni har uppvisat en blandad bild.

Industriproduktionen i landet, som är en stor konsument av basmetaller, och återförsäljarsiffrorna har visat sig positiva för månaden medan privata investeringar visat en årlig tillväxttakt på endast 2,8 procent.

Ädelmetallmarknaden backar också tillbaka. Efter den senaste tidens statistik i USA har sannolikheten för en räntehöjning i landet under året ökat till 44 procent. Alternativkostnaden för en placering i guld har därmed ökat enligt Commerzbank, som även betonar att aktiemarknaderna verkar bli alltmer populära.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom