Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Adidas stiger efter höjda mål och återköpsprogram

2018-03-14 09:52
Foto: Matthias Schrader/AP/TT

Tyska sportmärket Adidas steg i den inledande handeln i Frankfurt. Efter cirka 40 minuter var aktien upp 7 procent.

I den bokslutskommuniké som släpptes på onsdagsmorgonen höjde Adidas sina lönsamhetsmål som satts för år 2020 och räknar nu med att nettoresultat kommer att stiga snabbare under kommande tre år än vad som tidigare bedömts.

Adidas räknar också med en årlig ökning i resultat efter skatt om 22-24 procent, vilket kan jämföras med tidigare prognos 20-22 procent.

Adidas bedömer att rörelsemarginalen stiger till 11,5 procent 2020, upp från tidigare 11 procent. Målet om en försäljningstillväxt på 10-12 procent upprepas.

För helåret 2018 väntas försäljningen, valutaneutral, att öka med cirka 10 procent och rörelsemarginalen väntas öka med 10,3-10,5 procent.

"2018 är en nyckelmilstolpe på vägen att nå våra långsiktiga mål för 2020. Vi räknar med kvalitetstillväxt med en överproportionell förbättring på nedersta raden. Det möjliggör en ännu starkare lönsamhet 2020 och gör att vi kan höja våra långsiktiga mål ännu än gång", säger vd Kasper Rorsted i rapporten.

Han räknar med att Adidas USA kommer att ha ytterligare ett starkt år 2018 medan försäljningen kan dämpas i Europa och Mellanöstern.

Vidare sade han att 25-30 procent av Adidas produkter kommer att sälja online 2020.

Även i går tisdag, skapade Adidas rubriker då bolaget aviserade ett flerårigt aktieåterköpsprogram om upp till 3 miljarder euro fram till 2021.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom