Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ädla metaller tappar

2014-06-26 12:11

Basmetallerna handlas mestadels uppåt på torsdagen, med undantaget aluminium vars priser är ned ett snäpp. För ädelmetallerna registreras större prisnedgångar.

USA:s BNP var ned 2,9 procent under det första kvartalet sett i årstakt, vilket var oväntat dåligt. Likaså överraskade statistiken för orderingången över varaktiga varor på nedsidan.

"BNP-siffrorna var usla, men det var uppgifter om det första kvartalet, och motiverade förmodligen ingen kraftig försäljning. Vid närmare eftertanke insåg folk att resten av året kan kompensera för nedsidan mer än väl", uppgav råvarustrategen Bart Melek vid TD Bank enligt Dow Jones Newswires.

Dock fick BNP-resultatet en kortsiktig effekt på guldpriset som tog fart uppåt. Men de högre priserna höll inte i sig. I Asien avancerade börserna på torsdagen, vilket fick guldet att tappa sin lyster något som så kallad säker hamn för investerarna.

China Gold Association räknar fortsatt med att förskjutningen från väst till öst gällande efterfrågan på den gula metallen kommer att fortsätta i ytterligare 10 till 20 år.

Man spår dessutom att den kinesiska efterfrågan kommer att var mer eller mindre på samma nivå som 2013. År 2013 låg konsumtionen på rekordhöga 1.176,4 ton, och Kina stod för cirka 28 procent av det globala användandet förra året.

Goldman Sachs har en negativ syn på guldet, som enligt analyshuset står inför en "betydande nedsida" på baksidan av högre räntor. Goldman sätter en prognos om ett tapp till 1.050 dollar inom 12 månader, skriver Bloomberg News.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom