AF: Öppen arbetslöshet 4,8 procent

2013-01-11 08:00 Affärsvärlden Redaktionen

Den öppna arbetslösheten uppgick till 4,8 procent av arbetskraften i december, jämfört med 4,6 procent föregående månad. I december 2011 var arbetslösheten 4,7 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Antalet öppet arbetslösa var i slutet av december 223.481, en ökning med cirka 22.000 jämfört med samma månad föregående år.

"Avmattningen på arbetsmarknaden fortsätter. Den totala arbetslösheten fortsätter att öka samtidigt som antalet nya lediga platser minskar inom de mer konjunkturkänsliga delarna av arbetsmarknaden. Och varselnivån är fortsatt förhållandevis hög, vilket talar för en ytterligare försvagning av arbetsmarknaden framöver", säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör, i en kommentar.

Inklusive antalet personer med aktivitetsstöd uppgick arbetslösheten till 8,9 procent av arbetskraften i december, jämfört med 8,6 procent föregående månad.

Antalet sökande i program med aktivitetsstöd uppgick till 4,1 procent av arbetskraften, eller 190.848 personer, det var cirka 13.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

82.000 personer hade olika former av arbete med stöd, en ökning med 3.000 personer jämfört med samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 5.695 i december, en ökning från 4.838 i december 2011. I november uppgick antalet varsel till 9.868.

Det totala antalet lediga platser var 40.860, vilket var cirka 9.000 färre än samma månad föregående år.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var nästan 100.000 öppet arbetslösa i december, en ökning med cirka 6.000 personer från motsvarande månad året före.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom