Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Affär mellan Thalamus och Hifab

2008-05-23 13:46

Thalamus lägger bud på Hifab.

Thalamus lägger bud på Hifabgruppen. För varje aktie i Hifab erbjuds 19:50 kronor kontant samt sju Thalamus B-aktier vilket motsvarar ett värde om 72 kronor per Hifab aktie, eller 208.800.000 kronor för hela bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Finansiering sker dels genom upplåning om cirka 40 miljoner kronor och dels genom egna likvida medel. Långivare är Traction som är storägare i både Thalamus och Hifab.

Motivet bakom budet är att Thalamus efter sin omstrukturering endast består av en konsultrörelse som omsätter cirka 80 miljoner kronor. Thalamus styrelse bedömer att den kvarvarande verksamhet är för liten för att bära de kostnader som en marknadsnotering innebär. Samtidigt är Hifab, som är Sveriges ledande projektledningsföretag inom bygg och miljö, nu moget för en börsnotering.

"Mot ovanstående bakgrund har ägare representerande mer än två tredjedelar av rösterna i respektive bolag ställt sig positiva till det erbjudande som här presenterats", heter det i pressmeddelandet.

Budet är villkorat bland annat acceptans från aktieägare representerande minst 90 procent av samtliga röster samt att Thalamus bolagsstämma röstar för en nyemission om 20,3 miljoner B-aktier.

Thalamus äger för närvarande inga aktier i Hifab.

Traction äger cirka 29 procent av antalet röster i Thalamus. Traction äger 67 procent av Edilen som i sin tur äger cirka två tredjedelar av Hifab.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom