Affärsvärlden: Bränslet slut i Boliden

2016-11-30 08:12 Affärsvärlden Redaktionen
Vad är ett väl avvägt pris för ett kilo koppar? 10–11 dollar, cirka 100 kronor, som grundämnet kostade på världsmarknaden för 6–7 år sedan? Eller cirka 50 kronor, som den rödglänsande halvädelmetallen betingar nu i slutet av november. Foto: Johan Lidman

Med dagens rekordnivåer finns inga utrymmen för bakslag. Rådet blir vänta med Boliden.

Bolidenaktien har under den senaste femårsperioden mer än dubblats i värde, vilket gör den till bäst i branschen.

Efter det amerikanska presidentvalet har Boliden noterar nya kursrekord, näst intill dagligen. Den blivande presidenten Donald Trumps löften om infrastrukturinvesteringar driver upp priserna på råvaror.

På kort sikt ljuder inga omedelbara ­larmsignaler. Världsmarknadspriserna på Bolidens viktigaste produkter är fortfarande påtagligt lägre än genomsnittet under de ­senaste tio åren.

Affärsvärlden bedömer att råvarupriserna stiger ytterligare det närmaste året, men att uppgången redan är inräknad i kursen. Och stiger metallpriserna ytterligare så finns gott om gruvor i malpåse runt om i världen som kan öppna igen. Lägg sedan till en starkare krona och uppgången är över för den här gången.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom