Affärsvärlden: Fyra aktieråd

2016-03-23 06:49 Affärsvärlden Redaktionen
Affärsvärlden nummer 12, 2016.

I veckans nummer ges en sportkedja rekommendationen köp medan tre andra aktier får rekommendationen avvakta.

I en värld där organiska snabbväxare är alltmer sällsynta sticker XXL ut. Bolaget rider på de senaste årens hälsotrend och i skenet av den ökade konkurrensen är XXL:s fortsatta marknadserövring extra imponerande. Framgången är byggd på en kostnadseffektiv lågprisstrategi med starka varumärken.

På tidningens prognoser för innevarande år värderas aktien till ett p/e-tal på drygt 22. Högt kan tyckas, men med en årlig vinsttillväxt på över 20 procent är aktien fortsatt attraktiv. Rekommendationen blir köp med riktkurs 116 norska kronor.

Diversebutiken Addtech knoppade av sitt minsta affärsområde i förra veckan. Men nykomlingen Addlife, som utgörs av Adddtechs tidigare minsta affärsområde Life Science, är dyr. Om några veckor är det dags för aktieägarna att hosta upp ytterligare 300 miljoner kronor.

På plussidan spelar trenderna i branschen bolaget i händerna samtidigt som bolaget är konjunkturokänsligt. Bolaget har därtill en stor oexploaterad marknadspotential och Addtechs affärsområde Life Science har historiskt sett också har haft en god utveckling.

Bolagets finansiella mål förefaller däremot vara långt borta. Värderingen ger heller inte mycket utrymme för misstag och avknoppningen är redan på nivån 110 kronor i dyraste laget. Den som fått aktien i avknoppningen bör behålla papperet och betala in emissionslikviden. Övriga kan räkna med att köpa aktien billigare längre fram. Rekommendationen blir avvakta och köp på nivåer under 90 kronor.

Teknikhandelskoncernen Lagercrantz har haft stora framgångar de senaste åren. Det är ett kvalitetsbolag med stabil tillväxt och god lönsamhet, vilket är bra egenskaper i en långsiktig portfölj.

Med nästan obefintlig organisk tillväxt och marginaler på höga nivåer framstår aktien emellertid som fullvärderad.

Värderingen lämnar inte mycket uppsida i aktien. Bättre ingångslägen i aktien kommer framöver. Rekommendationen blir vänta.

Brandsäkerhetsföretaget Firefly gör det mesta rätt och hade ett rekordår i fjol. Aktien är långsiktigt intressant, men risken är att 2016 blir ett mellanår.

Firefly är ett innovativt och nischat bolag med fin tillväxthistorik, och hyfsad, om än slagig, lönsamhetshistorik. Givet bolagets cykliska profil är det dock riskabelt att i tidningens ettåriga perspektiv kliva på aktien nu. Det mesta talar för att bättre köplägen kommer när bolaget möter motvind. Rekommendationen blir vänta.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom