Affärsvärlden nr 27-32, 2017

2017-07-04 22:05 Affärsvärlden Redaktionen

Sommarläsning i Affärsvärldens senaste nummer - som denna gång kommer i form av en bok.

CHEFRED: Ett ovanligt viktigt nummer

KAPITEL 1: Den politiska volatilitetens tid

KAPITEL 2: Tekniken: Sverige väger över sin storlek

KAPITEL 3: Jämställdhetens olidliga ofrånkomlighet

KAPITEL 4: När makthavarna tar religionen till hjälp

KAPITEL 5: Anglosaxarna slits mellan olika världar

KAPITEL 6: EU: jätte ekonomiskt och dvärg politiskt

KAPITEL 7: Hur stannar de på toppen?

KAPITEL 8: Afrika och andra unga regioner

KAPITEL 9: De globala bransch­ledarnas värld

KAPITEL 10: Silicon Valleys visionärer och makthavare

KAPITEL 11: Tysk miljö­revolution och kanske japansk

KAPITEL 12: Branscher för auktoritära ledare

KAPITEL 13: De arga medborgarnas stad

KAPITEL 14: I Shanghai sparas och investeras redan med fintech

KAPITEL 15: Singapores komplexa arbetsfördelning

KAPITEL 16: Tallinns nya företagsamma generation

Kapitel 1 är tillgängligt för alla läsare, resterande kapitel kan prenumeranter läsa genom att trycka på länkarna.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom