Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Affärsvärldens aktietips v. 4

2010-01-27 05:47

Affärsvärlden bjuder på triss i köp. Ett private equity-konglomerat, en spelmjukvaruleverantör och en omvärldsbevakare är köpvärda.

Sedan Affärsvärlden rekommenderade köp avRatosi mars 2009 har aktiekursen gått upp 67 procent. Men trots den starka kursutvecklingen finns det troligen mer att hämta och köprekommendationen upprepas. Förbättrade marginaler lyfter vinsten och dessutom har bolaget en förvärvskapacitet om cirka 12 miljarder kronor. Fjolåret var det enda året utan exitvinster sedan Ratos bytte strategi 1999, men så småningom kommer nya försäljningar och dolda värden i bolaget synliggörs.

Aktiemarknaden verkar ha missatCisionsgoda underliggande lönsamhet och verkar i stället fokusera på ständiga engångskostnader och svaga balansräkning. Men bolaget har arbetat på med omstruktureringen i det tysta och nu återstår bara att få den tyska verksamheten att bli lönsam. Den underliggande marginalen är 11 procent, med 20 procent i Nordamerika, 14 procent i Norden & Baltikum och svagt negativ i övriga Europa. Så småningom kan marginalen för Cision ta sig över 15 procent. Med en bra underliggande lönsamhet och garderoben snart tömd på lik återstår bara ett frågetecken: balansräkningen. Den höga skuldsättningen innebär risk för nyemission. Men det är en risk värd att ta, då Cision har flera tungviktare på ägarlistan och en mycket nedtryckt värdering.

Den europeiska pokermarknaden växer med runt 10 procent per år och mjukvaruleverantörenEntractionvill växa än snabbare. Den stabila tillväxten, starka finanser och en låg värdering gör bolaget till en intressant placering. I en bransch med tydliga skalfördelar är det inte heller orimligt att någon försöker lägga vantarna på Entraction. Visst handlas spelsektorn med en politisk ”rabatt” på grund av de legala riskerna. Men till dagens värdering handlas Entraction även med en rabatt mot sektorn. Vi ser goda möjligheter till en fortsatt uppvärdering av aktien.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom