Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ägande: Finansfamiljerna

1998-05-20 08:00

Visst finns det andra svenska familjer med makt än familjenWallenberg. Men deras makt är mycket mindre.

För trettio år sedan myntade förre kommunistledaren C-HHermansson begreppet finansfamiljer i en bok. Ett flertal kanmatcha familjen Wallenberg i rikedom. Men ingen när det gällermakt.Familjen Wallenberg kontrollerar via sina röststarka aktierbolag med ett sammanlagt börsvärde på i storleksordningen enbiljon kronor. Den unika positionen beror bland annat på attfamiljen byggde upp sitt imperium innan eller i takt med attföretagen växte till sig. Den fick ett försprång. Under senaredelen av 1990-talet har det dessutom varit svårt i Sverige attbygga upp de personliga förmögenheter som krävs för att byggaimperier. Talande är att två av de mest framgångsrikaföretagarfamiljerna tidigare har försvunnit utomlands, familjenKamprad och familjen Rausing, även om deras företag delvis finnskvar i Sverige. När Gad Rausing och hans tre barn 1995 löste utHans Rausing och hans tre barn ur Tetra Laval uppskattas de habetalat 40 miljarder kronor. Stämmer den uppgiften är TetraLaval värt i storleksordningen 100 miljarder kronor utanförbörsen (kanske ännu mer med tanke hur mycket börsen gått upp desenaste åren), det vill säga väl i klass med Volvo. MöbeljättenIkea brukar skattas till ungefär halva det värdet.

Kvar i Sverige finns en annan duktig företagare i andragenerationen, Hennes & Mauritz Stefan Persson. Hans bolag ärvärt 88 miljarder kronor på börsen. Familjen Johnson, medAntonia som äger Saba och Åhlens och kontrollerar börsnoteradeHemköp och stiftelseägda Nordstjernan som kontrollerar NCC måsteockså fortfarande räknas som en av de viktiga familjerna trotsatt så stora delar av gamla Nordstjernan skalats bort ochAntonia nästan stöp i finanskrisen.

Gustaf Douglas var också farligt nära att förlora fotfästetunder krisen, men klarade sig och kontrollerar i daglåsföretaget Assa Abloy och säkerhetsföretaget Securitas medbörsvärden på cirka 22 miljarder kronor vardera.

Jan Stenbeck, som sedan 1980-talet bytt stål mot telekom och idag bara har skogsföretaget Korsnäs med sig av sitt gamla ärvdabagage, har teleoperatören Netcom med ett börsvärde på 28miljarder kronor. Kinneviks börsvärde ligger på 16 miljarderkronor. Inviks på fyra. Dessutom har han MIC i USA med ettbörsvärde på cirka 15 miljarder kronor.

Familjen Bonnier med över hundra år på nacken somföretagsbyggare har just vänt börsen ryggen genom att låtaBonnierföretagen köpa ut Marieberg med ett börsvärde på sjumiljarder kronor. Bonnierföretagen har den nya kassakossanDagens Industri.

Försiktige byggarsonen Fredrik Lundberg kontrollerarfastighetsbolaget Lundbergs och skogsföretaget Modo medbörsvärden på tio respektive 23 miljarder kronor. Numera ägarhan också en fjärdedel av Cardo med ett börsvärde på nära sjumiljarder kronor.

Lundberg har hunnit vara inne i både banking och i Alfa Lavalsom han tjänade en bra slant på när Wallenbergarna sålde dettill Tetra Pak.

Anrika släkten Wendt har fått en medspelare i Custos ikemikoncernen Perstorp med ett börsvärde på elva miljarderkronor. Familjen Söderberg har åter makten i Esselte somfamiljen var med och drev tidigare. Och så kontrollerar denförstås fortfarande investmentbolaget Ratos.

BILDTEXT: Ingen annan finansfamilj kan matcha Wallenbergs makt.Antonia Ax:son Johnson var nära att stupa under finanskrisen.Byggarsonen Fredrik Lundberg har byggt försiktigt.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom